Những thầy giáo tốt dạy học bằng trái tim, chứ không phải bằng sách vở''

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Cập nhật lúc : 14:22 06/10/2018  

Hiệu trưởng

 
Họ và tên:

 Đặng Văn Minh

Chức vụ:  Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng 
Email:  dangvanminh2010@gmail.com
Điện thoại: 0905.012.494
Địa chỉ:  Phú An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- CSVC, tài chính, công tác tổ chức.

- Công tác chuyên môn.

- Hoạt động NGLL, Hướng nghiệp.

Số lượt xem : 924