Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 18 tháng 06 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

Tin tức & sự kiện

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ" góp phần cho Huế bốn mùa hoa

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ phát động phong trào

Ngày 4 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa có văn bản gửi các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc phát động phong trào "Mai vàng trước ngõ" góp phần cho Huế bốn mùa hoa.

Xem thêm

Đoàn thể

    ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYÊN GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM CANH TÝ 2020

    Thực hiện công văn số 22-CV/BTGHU của Ban tuyên giáo Huyện ủy Phú Vang, Chi bộ trường THPT Hà Trung triển khai Đề cương tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương đến toàn thể cán bộ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm giáo dục nâng cao lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức trong phòng chống dịch Covid-19 hiện nay Xem thêm

CÔNG KHAI CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Thư viện ảnh